ประวัติหลวงพ่อศิลา

วัตถุมงคล หลวงพ่อศิลา รุ่นเศรษฐี ๕๒

วัตถุมงคล หลวงพ่อศิลา รุ่นเศรษฐี ๕๒ วัดทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

พุทธาภิเษก ณ มณฑปหลวงพ่อศิลา วันเสาร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘ (เสาร์ ๕) เวลา ๑๔.๐๙ น.

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนการสร้างศาลาการเปรียญ วัดทุ่งเสลี่ยม

หมายเหตุ -พระบูชารายการที่ ๒-๕ ใต้ฐานอุดมวลสารศักดิ์สิทธิ์ และมีหมายเลขกำกับทุกองค์

-พระลอยองค์ และเหรียญ รายการที่ ๗-๑๙ มีตอกโค๊ตทุกองค์

-ถ้าประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ พระบูชา ๙ นิ้ว ๗.๙ นิ้ว เพิ่ม ค่าจัดส่ง ๓๐๐ บาท ต่อ ๑ องค์/

พระบูชา ๕ นิ้ว เพิ่ม ค่าจัดส่ง ๒๐๐ บาท ติอ ๑ องค์ / พระลอยองค์และเหรียญ เพิ่มค่าจัดส่ง ๑๐๐ บาท

-ท่านที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกรับแจกเหรียญหลวงพ่อศิลาฟรี ท่านละ ๑ เหรียญ