ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง : วัดทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ๖๔๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๕๕-๖๒๖๓๗๐

แฟกซ์ : ๐๕๕-๖๒๖๓๙๙

มือถือ : ๐๘๖-๖๗๑๕๓๓๖

เว็บไซต์ : www.luangporsila.com

แผนที่ : คลิ๊กภาพด้านล่าง