“คลีน พลัส” กระถางสิ่งแวดล้อม สร้างสวนแนวตั้งด้วยตนเอง

“เกียรตินันท์วิจิตรประไพ” หรือ “เควิน” ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลวิจิตรวิจิตรประกาศตลาด “กระถางเพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยแบรนด์ “Clean Plus” (KREEN PLUS: KREEN +) ซึ่งเปิดโอกาสให้คนไทยได้ใช้หม้อปลอดภัย เพื่อใช้และสร้างสวนแนวตั้ง สร้างพื้นที่สีเขียวของคุณในปีหมูทองคลีนพลัสและแจกสิ่งดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นของขวัญให้กับคนไทยในราคาเพียง 399 บาท

บริษัท ไทยที่ถูกส่งต่อไปยัง “ทายาท” เป็น บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ควรอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองคือกลุ่มครอบครัว “วิภาประไพ” ซึ่งเกิดจากอุตสาหกรรมเหล็กและเริ่มด้วยคำว่า “เต่าแก” สำหรับประตูเหล็กดัด รับโครงสร้างหลังคาและการพัฒนาธุรกิจจนกว่าคุณจะกลายเป็นค่ายบอลลูนสำหรับกองทัพ ทุกวันนี้ครอบครัววิจิตรวิจิตรส่งทายาทรุ่นที่ 3 มาเป็นกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและทำการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับอาคารและอาคารที่พักอาศัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นกระถางสีเขียวภายใต้ชื่อแบรนด์ “Clean Plus” (KREEN PLUS: KREEN +)