หอยทากเลี้ยงได้ ทำเงิน 300ล้าน!

เหลือเชื่อ! หอยทากเหล่านี้เป็นสัตว์ที่คนจำนวนมากถูกทารุณกรรมจะมีค่าที่ต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางทั่วโลกจนกว่าเราจะต้องเปิดฟาร์มด้วยกัน … เพื่อดูด้วยตา “เกษตรก้าวหน้า” ได้เข้าเยี่ยมชม “ฟาร์มหอยทากนิเวศ” แห่งแรกของเอเชีย เป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวของการวิจัยหอยทากมานานกว่า 30 ปีซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มวิจัยที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งศาสตราจารย์ดร. สมศักดิ์ตรังศ. ดร. สุพจน์หาญองบัวศาสตราจารย์ดร. Krishan Niemmanee และศ. ดร. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นนำในตลาดไทยและตลาดโลก ณ เวลานี้ฟาร์มหอยทากระบบนิเวศแห่งเดียวในเอเชียได้เปิดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสาเหตุที่ บริษัท นำเสนอผลิตภัณฑ์ “หอยทากแปด” ที่ส่งเสริมการวิจัยหอยทากไทยสู่ระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุง โลกทั้งใบ

หอยทากเลี้ยงได้ ทำเงิน 300ล้าน!

Snail Eco Farm ฟาร์มหอยทากแห่งแรกในเอเชียดำเนินการโดยสยามหอยทาก Eco Farm บนพื้นที่ 10 ไร่ในหมู่บ้านเลขที่ 2 ถนนร่วมพัฒนาแขวงลำต้อยติเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร ดร. สมศักดิ์เล่าว่า “Nuwa” ได้รับการอบรมในฟาร์มหอยทากซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีเมือกมากขึ้นด้วยส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหอยทากชนิดอื่น ๆ วัฒนธรรมอยู่ภายใต้ระบบที่ควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นในลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดสำหรับหอย เข้ามาใกล้ และขุดบ่อน้ำลึก 5 เมตรเพื่อควบคุมความชื้นตลอดทั้งปีปัจจุบันมีหอยทาก 10,000 ตัวในฟาร์ม 100,000 จะได้รับการอบรมในอนาคต