ค้นหา

ประเภท

บริการ

ประวัติหลวงพ่อศิลา

วัตถุมงคล หลวงพ่อศิลา
รุ่นต่าง ๆ

วัดทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

สถิติ

เปิดเว็บ           11/06/2009
อัพเดท           30/07/2013
ผู้เข้าชม          212,752
เปิดเพจ          292,301

วัตถุมงคล หลวงพ่อศิลา รุ่นเศรษฐี ๕๒

วัตถุมงคล หลวงพ่อศิลา รุ่นเศรษฐี ๕๒ วัดทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

พุทธาภิเษก ณ มณฑปหลวงพ่อศิลา วันเสาร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘ (เสาร์ ๕) เวลา ๑๔.๐๙ น.

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนการสร้างศาลาการเปรียญ วัดทุ่งเสลี่ยม

ที่ รายการ จำนวนสร้าง ราคาเช่า/บาท
พระบูชาหลวงพ่อศิลา  (เท่าองค์จริง) ตามสั่งจอง ๕๙,๙๙๙
พระบูชาหลวงพ่อศิลา   ๙ นิ้ว เนื้อโลหะ ตามสั่งจอง ๖,๙๙๙
พระบูชาหลวงพ่อศิลา   ๗.๙ นิ้ว เนื้อโลหะ ๕๐๐ ๔,๙๙๙
พระบูชาหลวงพ่อศิลา   ๕  นิ้ว เนื้อทองเหลือง ๕๐๐ ๒,๙๙๙
พระบูชาหลวงพ่อศิลา    ๕ นิ้ว เนื้อโลหะ ๕๐๐ ๑,๙๙๙
พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ ทองคำ ตามสั่งจอง ๑๙,๙๙๙
พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ นวะ ๕๐๐ ๕๙๙
พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ อาปาก้า ๕๐๐ ๔๙๙
พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ สัมฤทธิ์ ๕๐๐ ๔๙๙
๑๐ พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ ชินเงิน ๕๐๐ ๔๙๙
๑๑ พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ ทองแดง ๕,๐๐๐ ๑๙๙
๑๒ พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ ทองเหลือง ๕,๐๐๐ ๑๙๙
๑๓ เหรียญ หลวงพ่อศิลา เนื้อ นวะ ๕๐๐ ๕๙๙
๑๔ เหรียญ หลวงพ่อศิลา เนื้อ อาปาก้า ๕๐๐ ๔๙๙
๑๕ เหรียญ หลวงพ่อศิลา เนื้อ ชินเงิน ๕๐๐ ๔๙๙
๑๖ เหรียญ หลวงพ่อศิลา เนื้อ ทองแดง ๒๐,๐๐๐ ๙๙
๑๗ เหรียญ หลวงพ่อศิลา เนื้อ ทองเหลือง ๒๐,๐๐๐ ๙๙
๑๘ ชุดกรรมการ พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลาเนื้อละ ๑ องค์ รวม ๖ องค์ (รายการ ที่ ๗-๑๒) ๑๙๙ ๑,๔๙๙
๑๙ ชุดกรรมการ หลวงพ่อศิลา เนื้อละ ๑ องค์ รวม ๕ องค์

(รายการที่ ๑๓-๑๗)

๑๙๙ ๙๙๙

หมายเหตุ  -พระบูชารายการที่ ๒-๕ ใต้ฐานอุดมวลสารศักดิ์สิทธิ์  และมีหมายเลขกำกับทุกองค์

-พระลอยองค์ และเหรียญ รายการที่ ๗-๑๙ มีตอกโค๊ตทุกองค์

-ถ้าประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ พระบูชา ๙ นิ้ว ๗.๙ นิ้ว เพิ่ม ค่าจัดส่ง ๓๐๐ บาท ต่อ ๑ องค์/

พระบูชา ๕ นิ้ว เพิ่ม ค่าจัดส่ง ๒๐๐ บาท ติอ ๑ องค์ / พระลอยองค์และเหรียญ เพิ่มค่าจัดส่ง ๑๐๐ บาท

-ท่านที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกรับแจกเหรียญหลวงพ่อศิลาฟรี ท่านละ ๑ เหรียญ