ค้นหา

ประเภท

บริการ

ประวัติหลวงพ่อศิลา

วัตถุมงคล หลวงพ่อศิลา
รุ่นต่าง ๆ

วัดทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

สถิติ

เปิดเว็บ           11/06/2009
อัพเดท           30/07/2013
ผู้เข้าชม          212,752
เปิดเพจ          292,301

พระศิลามิ่งขวัญ แม่ถันเด่นสง่า สวยล้ำค่าหินอ่อน เอื้ออาทรน้ำใจ รักษาไว้วัฒนธรรม

พระศิลามิ่งขวัญ แม่ถันเด่นสง่า สวยล้ำค่าหินอ่อน เอื้ออาทรน้ำใจ รักษาไว้วัฒนธรรม

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอทุ่งเสลี่ยมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวจังหวัด 68 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีสัชนาลัย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสวรรคโลก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีสำโรงและอำเภอบ้านด่านลานหอย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเถิน (จังหวัดลำปาง)

ประวัติ

“ทุ่งเสลี่ยม” เป็นภาษาล้านนา หมายถึง ทุ่งต้นสะเดา อันเป็นชื่อผักต้นชนิดหนึ่ง นิยมนำดอกและยอดอ่อนมาปรุงอาหาร

 • เมื่อปี พ.ศ. 2428 ชาวเมืองลำปางพาครอบครัวลงมาหาเสบียง 300 คนเศษ ชนกลุ่มนี้ต่อมาพัฒนาเป็นชุมชนใหญ่ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม คนที่เข้ามาอยู่ในท้องที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม เดิมเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่ออพยพเข้ามาอยู่ใหม่ ๆ เป็นป่าดงดิบทึบ ราษฎรซึ่งมีอาชีพในการล่าสัตว์ และเอาเนื้อและหนังไปขายและแลกข้าวที่บ้านปากคลองช้างปากคลองแห้งในท้องที่ตำบลเมืองบางขลังอำเภอวังไม้ขอน จังหวัดสวรรคโลก ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม และเป็นที่ตั้งวัดทุ่งเสลี่ยมซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา
 • 28 ตุลาคม พ.ศ. 2479 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 28 ตุลาคม 2479 แยกหมู่บ้านรวม 11 หมู่บ้านของตำบลนาทุ่ง อำเภอวังไม้ขอน จังหวัดสวรรคโลก ตั้งเป็นตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอวังไม้ขอน จังหวัดสวรรคโลก (ราชกิจจานุเบกษา เล่น 53 หน้า 2012 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2479)
 • พ.ศ. 2482 จังหวัดสวรรคโลกได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดสุโขทัย และอำเภอวังไม้ขอนได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสวรรคโลก
 • 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2484 แยกหมู่ที่ 6-11 ของตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอสวรรคโลก จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นอีกตำบลหนึ่ง ขนานนามว่าตำบลกลางดง มี 6 หมู่บ้าน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 4063 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2484)
 • 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2500 ยกฐานะตำบลทุ่งเสลี่ยมขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า กิ่งอำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้ขึ้นอยู่ในความปกครองของอำเภอสวรรคโลก และให้มีเขตการปกครองรวม 2 ตำบล คือ ตำบลทุ่งเสลี่ยมและตำบลกลางดง (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอนที่ 51 หน้า 1281-1281 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2500)
 • 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2500 ตั้งตำบลไทยชนะศึก กิ่งอำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอสวรรคโลก
 • 11 ธันวาคม พ.ศ. 2502 ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกิ่งอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็น อำเภอทุ่งเสลี่ยม (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอนที่ 113 ฉบับพิเศษ หน้า 8-10 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2501)
 • 15 กันยายน พ.ศ. 2514 ประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กันยายน 2514 ตั้งตำบลบ้านใหม่ไชยมงคลในท้องที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม
 • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที 28 สิงหาคม 2527 ตั้งตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

เป็น 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านใหม่ไชยมงคล (Ban Mai Chai Mongkhon) 8 หมู่บ้าน
2. ไทยชนะศึก (Thai Chana Suek) 11 หมู่บ้าน
3. ทุ่งเสลี่ยม (Thung Saliam) 13 หมู่บ้าน
4. กลางดง (Klang Dong) 15 หมู่บ้าน
5. เขาแก้วศรีสมบูรณ์ (Khao Kaeo Si Sombun) 8 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งเสลี่ยม
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคลทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทยชนะศึกทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งเสลี่ยม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม)
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางดงทั้งตำบล
ทรัพยากร
ลำน้ำที่สำคัญ คือ ลำแม่มอก (ฝากระดาน) คลองลาน คลองทุ่งเสลี่ยม คลองเหมืองนา คลองบง คลองมักกระสัง และคลองคะยาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้มีป่าสงวน 3 แห่ง คือ ป่าแม่ท่าแพ ป่าแม่มอก แม่พันลำ และป่าดงข่า นอกจากนี้ยังมีแร่อยู่หลายชนิด เช่น แร่พลวง ฟลูออไรด์ แมงกานีส และหินอ่อน
การคมนาคม
มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 สายต่อทางของเทศบาลเมืองสวรรคโลกควบคุม-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ดอนชัย) ระยะทางราว 31 กิโลเมตร ส่วนการคมนาคมภายในอำเภอ มีทางหลวงชนบทและทางหลวงเทศบาลติดต่อกันทุกตำบล แทบทุกหมู่บ้าน

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดทุ่งเสลี่ยม
วัดเชิงผา
ฝายแม่ถัน
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
บริเวณหอรบโบราณ