ค้นหา

ประเภท

บริการ

ประวัติหลวงพ่อศิลา

วัตถุมงคล หลวงพ่อศิลา
รุ่นต่าง ๆ

วัดทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

สถิติ

เปิดเว็บ           11/06/2009
อัพเดท           30/07/2013
ผู้เข้าชม          212,752
เปิดเพจ          292,301

บทความ

ประวัติหลวงพ่อศิลา

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

ประวัติหลวงพ่อศิลา บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาประวัติหลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อศิลา และ ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณประโยชน์แห่งความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อศิลา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนในท้องถิ่นอำเภอทุ่งเสลี่ยม และประชาชนทั่วไปที่มากราบนมัสการหลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม จำนวน ๔๕ คน ผลการวิจัยพบว่า หลวงพ่อศิลาเป็นพระพุทธรูปคู่บ้าน

Read More »

พระศิลามิ่งขวัญ แม่ถันเด่นสง่า สวยล้ำค่าหินอ่อน เอื้ออาทรน้ำใจ รักษาไว้วัฒนธรรม

พระศิลามิ่งขวัญ แม่ถันเด่นสง่า สวยล้ำค่าหินอ่อน เอื้ออาทรน้ำใจ รักษาไว้วัฒนธรรม ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอทุ่งเสลี่ยมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวจังหวัด 68 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีสัชนาลัย ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสวรรคโลก ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีสำโรงและอำเภอบ้านด่านลานหอย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเถิน (จังหวัดลำปาง) ประวัติ “ทุ่งเสลี่ยม” เป็นภาษาล้านนา หมายถึง

Read More »

ประวัติวัดทุ่งเสลี่ยม

ประวัติวัดทุ่งเสลี่ยม วัดทุ่งเสลี่ยม ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเสลี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๕๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ ชื่อวัดเรียกตามชื่อของหมู่บ้าน โดยประชาชนร่วมใจกันบริจาคเงิน ในการดำเนินการสร้างวัดทุ่งเสลี่ยมขึ้นมา มีพื้นที่ในการสร้างวัดจำนวน ๗ ไร่ ๓ งาน โดยมีอาณาเขตของวัดทางด้านทิศเหนือจดลำห้วยแม่มอก ด้านทิศใต้จดถนนสาธารณะ ด้นทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ

Read More »

วัตถุมงคล หลวงพ่อศิลา รุ่นเศรษฐี ๕๒

วัตถุมงคล หลวงพ่อศิลา รุ่นเศรษฐี ๕๒ วัดทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย พุทธาภิเษก ณ มณฑปหลวงพ่อศิลา วันเสาร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘ (เสาร์ ๕) เวลา

Read More »

ประวัติหลวงพ่อศิลา

หลวงพ่อศิลา หลวงพ่อศิลา เป็นนามที่ชาวบ้านวัดทุ่งเสลี่ยมเรียกขาน พระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ สกัดจากหินทรายสีเทา ทรงกรองศอพาหุรัด กุณฑล สวมศิราภรณ์ สวมมงกุฎเทริด พระพักตร์ทรงสี่เหลี่ยม ประทับนั่งขัดสมาธิราบ บนฐานขนาดนาค 3 ชั้น นาคที่ปรกอยู่เหนือพระเศียรนั้นมี 7 เศียร ด้านหลังหางนาคพาดขึ้นมาถึงลำตัว มีลวดลายแบบศิลปะลพบุรี องค์พระวัดจากฐานถึงปลายยอดเศียรนาคสูง 85.50 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 44

Read More »