ค้นหา

ประเภท

บริการ

ประวัติหลวงพ่อศิลา

วัตถุมงคล หลวงพ่อศิลา
รุ่นต่าง ๆ

วัดทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

สถิติ

เปิดเว็บ           11/06/2009
อัพเดท           30/07/2013
ผู้เข้าชม          212,752
เปิดเพจ          292,301

หน้าแรก

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
หลวงพ่อศิลาเป็นพระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย หลวงพ่อศิลา เป็นพระพุทธรูปศิลานาคปรก ปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบอยู่บนฐานพญานาค ๓ ชั้น มี ๗ เศียร แกะสลักจากหินทรายสีเทา โดยฝีมือช่างศิลป์สมัยลพบุรี มีลวดลายแบบศิลปะลพบุรี สันนิษฐานว่ามีอายุกว่า ๘๐๐ ปี ได้ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บมูลค้างคาวจากถ้ำเจ้ารามและในปีเดียวกันนั้นเองได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดทุ่งเสลี่ยม จนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ ได้ถูกโจรกรรมหายไปจากวัด และสามารถติดตามกลับคืนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ ประชาชนมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อศิลาในด้านต่างๆ เฉกเช่น ๑) ด้านการประสบผลสำเร็จในชีวิต ๒) ด้านการแก้ไขปัญหาชีวิต ๓) ด้านการขอโชคลาภ ๔) ด้านหน้าที่การงาน ๕) ด้านการเรียน ๖) ด้านการประกอบธุรกิจ หลวงพ่อศิลา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เมื่อยามเดือดร้อนด้วยเรื่องนานาประการ รวมทั้งที่ได้อธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
-ขอเชิญร่วมทำบุญสงเคราะห์การศึกษา
ถวายพระพุทธรูปหน้าตัก ๓๐ นิ้ว  ๑ องค์,
ถวายผ้าป้าสร้างศาลาแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประดิษฐานพระพุทธรูป,
อุปกรณ์สื่อการเรียน การสอน  สมุด ปากกา หนังสือ เสื้อผ้า รองเท้า ชุดนักเรียน
กำหนดทำบุญประมาณเดือนธันวาคม ศกนี้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  พระปลัดอลงกรณ์ อนาลโย  เจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยม โทร. ๐๕๕-๖๒๖๓๗๐ / ๐๘๖-๖๗๑๕๓๓๖ 

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างหลวงพ่อศิลา ขนาดหน้าตัก 299 นิ้ว หล่อด้วยทองเหลือง เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดทุ่งเสลี่ยม ท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาทำบุญที่วัดทุ่งเสลี่ยม สามารถทำบุญได้ด้วยวิธีดังนี้
1.การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขา ทุ่งเสลี่ยม บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี วัดทุ่งเสลี่ยม เลขที่บัญชี 460 041 1575 ในกรณีต้องการใบอนุโมทนา โอนแล้วกรุณาแฟกซ์ สลิปธนาคาร พร้อมชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (หมายเลขแฟกซ์ วัดทุ่งเสลี่ยม 0-5562-3-6399)
2. ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินในนาม เจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๕๕-๖๒๖๓๗๐ / ๐๘๖-๖๗๑๕๓๓๖

พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตุมงคล”หลวงพ่อศิลา”รุ่นเศรษฐี ๕๒
วัดทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

 

บูชาได้ที่วัดทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ๖๔๑๕๐

โทร. ๐๕๕-๖๒๖๓๗๐ / ๐๘๖-๖๗๑๕๓๓๖แฟกซ์ 0-5562-6399 E-mail: p.sila-22@hotmailcom
1. ท่านที่ต้องการเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อศิลา รุ่นเศรษฐี 52 จัดส่งทางไปรษณีย์
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขา ทุ่งเสลี่ยม บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี
วัดทุ่งเสลี่ยม เลขที่บัญชี 460 041 1575
โอนแล้วกรุณาแฟกซ์ สลิปธนาคาร พร้อมชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และรายการวัตถุ
มงคลที่สั่งจองด้วย หมายเลขแฟกซ์ วัดทุ่งเสลี่ยม 0-5562-6399
2. ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินในนาม เจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม
จ.สุโขทัย 64150

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนการสร้างศาลาการเปรียญ วัดทุ่งเสลี่ยม

ที่ รายการ จำนวนสร้าง ราคาเช่า/บาท
พระบูชาหลวงพ่อศิลา  (เท่าองค์จริง) ตามสั่งจอง ๕๙,๙๙๙
พระบูชาหลวงพ่อศิลา   ๙ นิ้ว เนื้อโลหะ ตามสั่งจอง ๖,๙๙๙
พระบูชาหลวงพ่อศิลา   ๗.๙ นิ้ว เนื้อโลหะ ๕๐๐ ๔,๙๙๙
พระบูชาหลวงพ่อศิลา   ๕  นิ้ว เนื้อทองเหลือง ๕๐๐ ๒,๙๙๙
พระบูชาหลวงพ่อศิลา    ๕ นิ้ว เนื้อโลหะ ๕๐๐ ๑,๙๙๙
พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ ทองคำ ตามสั่งจอง ๑๙,๙๙๙
พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ นวะ ๕๐๐ ๕๙๙
พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ อาปาก้า ๕๐๐ ๔๙๙
พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ สัมฤทธิ์ ๕๐๐ ๔๙๙
๑๐ พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ ชินเงิน ๕๐๐ ๔๙๙
๑๑ พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ ทองแดง ๕,๐๐๐ ๑๙๙
๑๒ พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลา เนื้อ ทองเหลือง ๕,๐๐๐ ๑๙๙
๑๓ เหรียญ หลวงพ่อศิลา เนื้อ นวะ ๕๐๐ ๕๙๙
๑๔ เหรียญ หลวงพ่อศิลา เนื้อ อาปาก้า ๕๐๐ ๔๙๙
๑๕ เหรียญ หลวงพ่อศิลา เนื้อ ชินเงิน ๕๐๐ ๔๙๙
๑๖ เหรียญ หลวงพ่อศิลา เนื้อ ทองแดง ๒๐,๐๐๐ ๙๙
๑๗ เหรียญ หลวงพ่อศิลา เนื้อ ทองเหลือง ๒๐,๐๐๐ ๙๙
๑๘ ชุดกรรมการ พระหล่อลอยองค์หลวงพ่อศิลาเนื้อละ ๑ องค์ รวม ๖ องค์ (รายการ ที่ ๗-๑๒) ๑๙๙ ๑,๔๙๙
๑๙ ชุดกรรมการ หลวงพ่อศิลา เนื้อละ ๑ องค์ รวม ๕ องค์

(รายการที่ ๑๓-๑๗)

๑๙๙ ๙๙๙

หมายเหตุ -พระบูชารายการที่ ๒-๕ ใต้ฐานอุดมวลสารศักดิ์สิทธิ์ และมีหมายเลขกำกับทุกองค์
-พระลอยองค์ และเหรียญ รายการที่ ๗-๑๙ มีตอกโค๊ตทุกองค์
-ถ้าประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ พระบูชา ๙ นิ้ว ๗.๙ นิ้ว เพิ่ม ค่าจัดส่ง ๓๐๐ บาท ต่อ ๑ องค์/
พระบูชา ๕ นิ้ว เพิ่ม ค่าจัดส่ง ๒๐๐ บาท ต่อ ๑ องค์ / พระลอยองค์และเหรียญ เพิ่มค่าจัดส่ง ๑๐๐ บาท
1. ท่านที่ต้องการเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อศิลา รุ่นเศรษฐี 52 จัดส่งทางไปรษณีย์
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขา ทุ่งเสลี่ยม บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี
วัดทุ่งเสลี่ยม เลขที่บัญชี 460 041 1575
โอนแล้วกรุณาแฟกซ์ สลิปธนาคาร พร้อมชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และรายการวัตถุ
มงคลที่สั่งจองด้วย หมายเลขแฟกซ์ วัดทุ่งเสลี่ยม 0-5562-6399
2. ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินในนาม เจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม
จ.สุโขทัย 64150

มณฑปหลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม อลังการด้วยศิลปสุโขทัยประยุกต์

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานปริญญาบัตร ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย แก่พระปลัดอลงกรณ์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2552